Personaliteenused

Personaliteenused

Pakume ettevõtetele personaliga seonduvat teenuste paketti: Lepingute-, ametijuhendite koostamine; töökorralduse reeglite koostamine; sporditoetuste haldamine; tööajaarvestus; puhkusteajakava koostamine ja palgaarvestus.