Raamatupidamine

Raamatupidamisarvestus

* Raamatupidamise alustamine vastavalt kliendi poolt antud bilansi algsaldodele
* Raamatupidamise taastamine
* Üldiste raamatupidamise sise-eeskirjade ja kontoplaani koostamine
* Kronoloogilise ja süstemaatilise registri pidamine (päeva- ja pearaamat)
* Raamatupidamislausendite koostamine vastavalt kliendi poolt antud algdokumentidele
* Sularahaarvete-kviitungite alusel kuluaruannete koostamine
* Kassaraamatu pidamine, kassa sissetuleku- ja väljaminekuorderite koostamine
* Laenu-ja liisinguintersside arvestus
* Aktsiate, võlakirjade ja muude finantsinstrumentide arvestus
* Raamatupidamisalane konsultatsioon

Palgaarvestus

* Kaadri palgaarvestus isikute/osakondade lõikes
* Puhkuserahade arvestus
* Puhkusepäevade arvestus
* Seaduses nõutud tõendite väljastamine töötajatele
* Lõpparvete koostamine

Põhivarade arvestus

* Põhivarakaartide koostamine ja pidamine
* Amortisatsiooni arvestus ja lausendite koostamine
* Põhivaraobjekti arvestuse lõpetamine

Laoarvestus

* Laoarvestuse sisse viimine
* Lao sissetulekute/väljaminekute vormistamine
* Inventuuridokumentide alusel mahakandmisaktide koostamine
* Raamatupidamislausendite koostamine

Aruandlus

* Bilansi, kasumiaruande ja objektide tulemiaruannete koostamine
* Ostu- ja müügireskontra pidamine
* Raamatupidamise aastaaruande koostamine
* Aruandvate isikute kuluaruannete koostamine
* Statistikaameti aruannete koostamine
* Maksuameti poolt nõutavate aruannete koostamine

Maksuarvestus

* Seaduses nõutud tähtaegadel maksudeklaratsioonide koostamine ning kliendi teavitamine Maksuametile ülekandmisele kuuluvate summade suurusest
* Kliendi esindamine Maksuametis
* Maksukonsultatsioonid